K12 Partners Day – Národní plán obnovy

K12 Partners Day - Národní plán obnovy


Vážení partneři,

jak víte školy obdrží do svých rozpočtů již v roce 2022 finanční prostředky současně na dva účely:

1. na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,

2. na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Podpora ve výši 4,3 mld. korun je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Získejte kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy.

Seznamte se s příklady dobré praxe v souladu s novým RVP.

Co se naučíte níže.

  • Co je digitální učební pomůcka
  • Jak má digitální učební pomůcka fungovat.

Představíme si:

  • Jak zajistit podporu digitální gramotnosti všech žáků.
  • Jak podpořit digitální kompetence pedagogů

Ptejte se ji nyní, jsme Vám připraveni pomoci.

Program – 29.3.2022

10:00 -10:15 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů

10:15 -10:30 Detailněji o Národním plánu obnovy z fondu Evropské unie

10:30 -10:45 Asus Education

10:45 – 12:00 Představení specializovaných učeben, výukových metod (Grove Zero, Intelino, Yealink, ViewSonic, ekoTab, Toglic, Vivid Books…..)

12:00 – 12:30 Diskuze

Přesný časový rozpis není závazný, může dojít k organizačním změnám.


		K12 Partners Day - Národní plán obnovy image

		K12 Partners Day - Národní plán obnovy image