Jedná se o seznamovací kurz s Power BI.

Power BI je poměrně nový, ale rychle se rozšiřující nástroj pro Business Intelligence – tedy pro sběr dat z různých zdrojů, spojování, úpravy a zobrazování ve formě přehledných reportů. Oproti jiným nástrojům je značně odlehčený (funkční řešení je v něm možné vytvořit za několik hodin) a také cenově dostupný z pohledu licencí.

Během jednoho dne kurzu se naučíte vytvořit funkční řešení BI, dobře použitelné v byznysu.

Kurz se zaměřuje na Power BI Desktop (návrh řešení) a Powerbi.com (publikace řešení). Nezaměřuje se na funkce BI, které jsou integrované do Excelu, jako Power Pivot nebo Power Query. Těmto „excelovským“ nástrojům se věnují jiné naše kurzy.

Na tento kurz můžete navázat pokročilejším kurzem Power BI.

Během jednoho dne kurzu se naučíte vytvořit funkční řešení BI, dobře použitelné v byznysu.